Redni broj Objekat Adresa Površina u m²
1 Direkcija Momira Gajića 2 330,00 + 415,57
2 Stovarište Bučje Markovac Nikole Pašića bb 535,38
3 Magacin 1,2,3 Vojvode Mišića 1.354,00
4 Sloboda Mike Jovanovića 11 839,80
5 Stovarište 105 Vojvode Mišića bb 1.354,00 + 213,00
6 Robna kuća podrum Miloša Velikog 40 596,70
7 Građevinski objekat – Samoposluga 17 Miloša Velikog 189 275,98 detaljno
8 Građevinski objekat – prodavnica Bulevar Oslobođenja 8 Staro selo 137,00

 

 

 

 

 

 

.