Gračački put b.b.

25250 Odžaci

Tel. 1 : 025/ 5742-121

Tel. 2 : 025/5743-556

Mob. 1 : 064/87-15-514

Mob. 2 : 064/88-58-742

Email: mladost.odzaci@cokaholding.com

Mladost doo Odžaci ima tradiciju u proizvodnji kartonske ambalaže od 1981.god. i osnovna delatnost je proizvodnja svih vrsta valovite lepenke i kartonske ambalaže. Godišnja proizvodnja valovite lepenke i kartonskih kutija je do 5.000 tona . Proces proizvodnje uz stalnu brigu o zaštiti životne sredine i bezbednosti i zdravlju na radu je na prvom mestu svih zaposlenih u fabrici u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.
Shvatanje kvaliteta i bezbednosti proizvoda, radnih uslova i prirodnog okruženja na pravi način predstavlja osnovu za uspešno usmeravanje svih akcija,od najjednostavnijih do najsloženijih,koji vode ostvarenju sledećih strateških ciljeva preduzeća:

♦ Da želje naših kupaca pretvorimo u njihovo potpuno zadovoljstvo u pogledu kvaliteta i bezbednosti proizvoda.

♦ Da stalno izgrađujemo partnerske odnose sa našim kupcima na osnovu međusobnog poverenja i lojalnosti.

♦ Da izgrađujemo imidž uspešne firme kao osnov za prepoznatljivost i vodeću poziciju na tržištu u zemlji i okruženju.

♦ Da nasi kupci mogu biti sigurni da se briga o njihovim zahtevima vodi od prvog kontakta, preko isporuke gotovog proizvoda, do zajednčkog iznalaženja mogućnosti za stalno poboljšanje saradnje.

♦ Stalni rast i razvoj i maksimalizaciju dobiti uz optimizaciju troškova pri uspešnom izvršavanju proizvodnih i drugih zadataka, a u skladu sa zakonskim i drugim zahtevima.

♦ Filozofija Mladost doo je da zaposleni kao najbitniji resurs,osećaju sigurnost i korist od rada u stabilnom i uspešnom preduzeću, uz poštovanje individualnosti svakog pojedinca i aktivnog promovisanja timskog rada.

♦ Optimalno upravljanje značajnim rizicima za bezbednost i zdravlje na radu, radi njihovog eliminisanja i svođenja na prihvatljiv nivo.

♦ Stalna ulaganja u razvoj i praćenje novih tehnoloških dostignuća.

PROIZVODNI PROGRAM FABRIKE

1. Dvoslojna lepenka ( otvoreni val ) – visina vala 4.6 ± 0.2 mm.

a) A val ( krupan val ) : visina vala 4.5 ± 0.3 mm
b) B val ( sitan val ) : visina vala 2.5 ± 0.3 mm
c) E val ( mikro val ) : visina vala 1.25 ± 0.2 mm

2. Ploče – dvoslojni,troslojni i petoslojni talasasti karton sa profilom talasa (visinom) A, B i E kombinacijom. Ploče od talasastog kartona su poluproizvod i idu dalje u sledeću fazu ili su proizvod koji se radi za potrebe kartonaža koje prerađuju male tiraže,uglavnom nestandardnih formi koje zahtevaju više ručnog rada i na odgovarajućim mašinama, prerađuju se u sve tipove kutija od TK.

3. Talasasti karton je ambalažni materijal sačinjen od više slojeva papira između kojih se nalazi talasasto oblikovan papir. Sirovina za proizvodnju TK su Teslinear, Kraftliner,Srenc i Fluting različite gramature.

4. Amerikan kutije- najmasovnije transportne kutije koje se proizvode na visoko produktivnim mašinama u doradi sa mogućnošću višebojne štampe (4 boje), lepljenjem na lepilicama,poluautomatskim povezivanjem paketa i paletiziranjem.

5. Štancovana ambalaža- kutije koje nisu tipa amerikan izrađuju se postupkom štancovanja (ravno i rotaciono) na odgovarajućim mašinama i za ovu vrstu ambalaže posedujemo odgovarajuće mašine poznatih proizvođaca, velikih kapaciteta i većih formata.

6. Šivena ambalaža :

a) ambalaža posebnih oblika koja se spaja metalnim klamerima
b) kutije velikih formata : za pakovanje stolica, bele tehnike …
c) omoti za oblaganje delova nameštaja

7. Ostali program, pregradi karton i proizvodi posebne namene

Pogledajte Galeriju slika