Redni broj Objekat Adresa Površina u m²
1 Centralni magacin i direkcija Petra Dobrnjca 169 1989,70 detaljno
2 Konfekcija – pored objekta Swisslion Bate Bulića 14 94,79
3 Rubin Petra Dobrnjca 23 132,68
4 Samousluga Bata Bulić Petra Dobrnjca 25 132,68
5 Lolak 20 Srpskih Vladara 13,97
6 Lokal 25 Srpskih Vladara 26,04
7 Lokal 124 Srpskih Vladara 57,83
8 Lokal 120 Srpskih Vladara 18,85
9 Lokal 127 Srpskih Vladara 16,18
10 Boja – Sting Srpskih Vladara 250 98,50 detaljno
11 Konzum Mlavska bb 35,85
12 Građevinski objekat – prodavnica Auto delovi Srpskih Vladara 326 162,89
13 Građevinski objekat – prodavnica ETM 2 Sepskih Vladara 326 78,96
14 Prodavnica Standard Srpskih Vladara 344  105,00 detaljno